Koncepce úpraven vody

Afrika-015Koncepce našich vodáren vychází ze základního faktu, že voda se stává již nyní strategickou surovinou a je nutno s ní od povodnì hospodařit, tj zdroje využívat v maximální možné míře a současně je dále neznečišťovat. Proto naše zařízení využívají tlakových membránových procesů, které na rozdíl od klasických vodárenských procesů nezanáší do vyráběné pitné vody žádné další látky a ani neprodukují žádné odpady. Ze zdroje odebírají pouze čistou vodu. Tento jednoduchý postup čištění klade minimální nároky na obsluhu a údržbu zařízení, kvalita pitné vody je stálá a nezávisí na dávkách činidel, které u klasických vodárenských postupů určuje obsluhovatel. Další výhodou je i to, že v proces u úpravy je surová voda od pitné oddìlena pevnou přepážkou - membránou, která vylučuje únik surové, nebo nedostatečně upravené vody do vody pitné.

Membránové procesy je možno použít pro výrobu pitné vody z povrchových, podzemních vod a z vody mořské. Zároveň tento postup výroby eliminuje z vody i případně uměle zanesené toxikanty, proto jsou vodárny na tomto principu i součástí výzbroje armád (pozemních i námořních sil).

V sortimen tu naší výroby jsou vodárny jak ve stacionárním provedení, tak jednotky mobilní. U mobilních jednotek nejmenší počínají s kapacitou 140 litrů pitné vody za hodinu a jsou převozné v osobním automobilu, až největší jednotka s výkonem 3000 litrů za hodinu, která je v kontejneru na podvozku a lze jí převážet za terénními auty (vodárna je vybavena vlastn ím zdrojem proudu) . Tato varianta absolvovala i armádní zkoušky NATO, při cvičení v naší republice. Dále jsou tyto mobilní vodárny nasazovány i v podmínk ách pøírodních katastrof, kdy zajišťují záchranné týmy a obyvatelstvo.

Mimo uvedené příklady provedení vodáren běžně na základě poptávky s udanou kvalitou zdroje a požadavku na výrobu pitné vody navrhneme a vyrobíme zařízení optimalizované pro daný způsob použití.

Pro použití v námořních lodích pak lze zařízení přizpůsobit rozměrovým podmínkám vycházejících z konstrukce plavidla.

04290003V případě Vašeho zájmu o konkrétní provedení vodárny pro Vás rádi vypracujeme konkrétnější nabídku s cenovou specifikací a rozpočtem provozních nákladů, které jsou v porovnáni s klasickým vodárenským procesem rovněž velmi příznivé.

Pro místa s trvalým nedostatkem vody pak můžeme nabídnout kombinaci vodárny s biologickou čistírnou odpadních vod, kdy je umožněna recyklace vody pitné a užitkové.

Uvedená technická řešení jsou produktem našeho vývojového střediska a jsou pokryta ochranou průmyslového vzoru firmy W.P.E. a.s.

04290003 Afrika-015 019 41 44 04290003 08150005 Afrika-008 Afrika-012 Afrika-015

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com